eronn.net > astronomi > solsøyle

Klikk for å se zoombar versjon på maps.google.com.

Satellittbilde med siktelinjen mot sola inntegnet i blått.
Klikk på bildet for å se en zoombar versjon. (Hentet fra maps.google.com).

Tilbake

 

Erlend Rønnekleiv, www.eronn.net
erlend.web&eronn.net [erstatt & med @]